Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Verksamhetssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om oss
Framtiden Studenter är ett studentuthyrningsföretag. Vår företagsidé är att minska avståndet mellan studenter och företag. Vårt bolag verkar idag som en katalysator för samhällsnytta genom växelverkan mellan näringsliv och studenter.
Vi arbetar för att studenter på högskolor och universitet runt om i landet ska få chansen att möta sina framtida arbetsgivare. Genom att hjälpa studenter med erfarenhet och kontakter så ökar studentens konkurrenskraft om jobb.
För mer information se www.framtidenstudenter.se


Examensarbete
Redan idag har vi ett verksamhetssystem. Vi vill att du på ett kreativt sätt ska utveckla det ytterligare.
Verksamhetssystemet ska hjälpa oss att på ett effektivt sätt bearbeta de kontakter vi knyter till oss både mot näringslivet och inom högskolan/universitetet. Systemet ska stötta oss hela vägen genom vår försäljningscykel, från första telefonsamtal till med ett företag till det att ett företag beställer av oss.
Arbetet är förhållandevis fritt och dina åsikter är viktiga när vi tillsammans utformar innehållet. Nedan återfinns exempel på de delar som vi vill utveckla i verksamhetssystemet:

¿ Databas där vi sparar alla uppgifter om studenter som vill jobba för oss.
¿ Publiceringsverktyg för de uppdrag vi har så att vi får upp dem på vår hemsida.
¿ Uppföljning av uppdrag, kostnader m.m.
¿ Avtalsgenerator utifrån de uppgifter som finns registrerade på företaget
¿ Tidrapportering där våra konsulter rapporterar den tid de jobbat via Internet. Denna tid ska sammanlänkas med projektet och vara underlag för fakturering.
¿ Överföring av uppgifter gällande personal och kunder till vårt ekonomi- och lönesystem Hogia.
¿ Försäljningsstatistik.
¿ Personalstatistik.

Vi vill att du ska ha erfarenhet inom databasutveckling. Omfattningen av examensarbetet är 10-20 poäng. Vi tror att examensarbetet kommer att innebära en väldigt direkt tillämning av de kurser du läst och att det kommer att vara utvecklande för dig som person.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.