Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-26

3D-GIS: Återkopppling från realtids-3D till GIS-databaser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
EON Development AB utvecklar programvara för interaktiv 3D-visualisering. 3D-världen kan visas i allt från webbapplikationer till avancerade displaysystem med stereoskopisk visning. Moderbolaget, EON Reality, Inc. är baserat i Kalifornien och marknadsför och säljer våra produkter över hela världen.
Projektet kommer att drivas i samarbete med SWECO Position, ett konsultbolag inom GIS.

Vi söker 2 personer till följande examensarbete. Omfattning: 2 x 20 p.

Beskrivning: I samband med visualisering av GIS-data är det intressant att få en återkoppling från realtidssimulering till en GIS-databas och CAD-data för att kunna lagra de förändringar som gjorts i simuleringen.
Många gånger vill man kunna studera en modell/område i 3D och testa olika scenarier. Efter detta vill man få en återkoppling av positioner etc. till grunddatabasen.
EONs programvara erbjuder idag stora möjligheter till studier av 3D-modeller samt förflyttning av olika objekt. Dock vill vi utreda hur man kan göra ett bra interface för att kunna överföra informationen
till GIS och CAD.

Kvalifikationer: Du bör ha kunskaper inom följande områden: programmering av 3D (OpenGL), databashantering, geometriska topologier och operationer.
Du bör också vara villig och kunnig att själv utforska området 3D-databaser som ännu är ganska nytt.

Delmål i examensarbetet:
1. Bygga en enkel databas för 3D-geometrier och texturer, och fylla den med en enkel modell.
2. Läsa in modellen i EON.
3. Återkoppla information om förändrade objekt till 3D-databasen.
4. Skapa ett enkelt grafiskt gränssnitt för validering av återkopplingsinformation.
5. Koppla databasen till externa kända 3D-format (via EON CAD) för redigering i 3Dmodelleringsprogram.
6. Skapa en 2D-GIS struktur i databasen (enligt standard), och lagra de objekt som finns i 3Dmodellen
även i 2D (eller definiera en delmängd av 3D-objektet som 2D-objekt).
7. Koppla databasen till kända 2D-GISprogramvaror via definierade gränssnitt
8. Projicera förändringar i 3D på motsvarande objekt i 2D
9. Generera 3D-objekt från nya 2D-objekt.

Arbetet utförs på vårt kontor i Göteborg och handleds av EON. Handledning inom GIS utförs av SWECO Position.

För mer information/ansökan, kontakta oss snarast. Nils Andersson
EON Development AB, Datavägen 6B, 436 32 Askim, 031 ¿ 748 43 34, [email protected] - http://www.eonreality.com


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.