Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-12

Examensarbete/C/D-uppsats: Framtagande av förslag på aktiveringsåtgärder för långtidsarbetslösa (FP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Sala, några mil norr om Västerås i Västmanland, finns mycket rymliga och välanvända fastigheter som i nuläget används till teaterverksamhet kvällstid av den ideella föreningen Cameleonterna. Lokalerna är mycket funktionella och består, förutom av rymliga ytor för skådespel, även av tillhörande ytor för förvaring av kulisser, kostymer, dekorer och rekvisita. För närvarande står lokalerna huvudsakligen tomma dagtid, vilket öppnar möjligheter för nya verksamheter, som kan inrymmas, tack vare den lediga kapacitet som står till förfogande.

Framskridna planer på att starta upp verksamhet för långtidsarbetslösa framträder som ett behövligt projekt som borde kunna organiseras och inhysas i fastigheten. En förstudie genomförs under hösten av initiativtagarna. Ett tänkbart scenario är att de långtidsarbetslösa skulle kunna sysselsättas med de många olika moment som teaterverksamhet består av. Alltifrån praktiska arbetsuppgifter så som tillverkande av dekor och kulisser och ljud- och ljussättning till att arbeta med den process som sammansättandet av en teateruppsättning består av, kan te sig tänkbart för målgruppen. Utred vidare hur en sådan verksamhet skulle kunna gestaltas och ge förslag på hur den skulle kunna organiseras, i befintliga lokaler.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.