Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-15

Övriga frågeställningar hos Försäkringskassan Dalarna

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Övrigt

Varför använder inte dalfolket Försäkringskassans självbetjäningstjänster? Varför ringer det mer till oss än till andra försäkringskassor?
Vill de unga idag arbeta inom Försäkringskassan? Vilka är våra konkurrenter om arbetskraften?
Hjälper det att skriva policies och riktlinjer? Hur får man dem att påverka?
Vad är meningen med det man gör i jobbet? Hur kan det meningsfulla i att vara en viktig kugge i den demokratiska välfärden omvandlas till en drivkraft och känsla av stolthet hos den enskilda medarbetaren i Försäkringskassan?
Ger socialförsäkringen det skydd som allmänheten väntar sig? Vad väntar sig allmänheten?
Hur vet jag att jag gör ett bra jobb inom Försäkringskassan? Vad belönas och inte?
Effekter av koncentrerad handläggning? (Vissa ärendeslag koncentreras inom länet eller landet) Effekter för enskilda, samhällsekonomiskt, rättssäkerhet?
Genderperspektivet: bemöter Försäkringskassan kvinnor och män lika? Får de samma resurser till förfogande?
Finns det något samband mellan lönesättning och kompetens inom Försäkringskassan Dalarna?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.