Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-01

Framtagning av kalkylmodell

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mål:
Att ta fram ett verktyg / en arbetsmodell som utifrån ett antal faktiska förhållanden inom ett manuellt produktionsarbete kan visa på att handskar av olika kvalitet och utförande har en påverkan som även kan omsättas i ekonomiska termer.

Delmål:
Att ta fram olika faktorer som enskilt eller sammantaget i en kalkylmodell mäter relevanta faktorer för att nå målet. Faktorer som bör studeras är:

 Produktivitet
 Organisation
 Upplevelse

Kalkylmodell:
Kalkylmodellen skall vara så utformad att de ingående variablerna kan ges en viktningsfaktor. Dessa viktningsfaktorer bör kunna varieras utifrån det aktuella företagets preferenser.


Tre examensarbeten:

Projektet innehåller substans för tre olika examensarbeten (delprojekt):

 Examensarbete om produktivitet (t.ex. hur användningen av olika typer av handskar påverkar produktionen på Bergkvist - Insjön AB)
 Examensarbete om handsorganisation / upplevelse (t.ex. användningsmönster och upplevelsen vid användning)
 Examensarbete om kalkylmodellen (t.ex. utveckling av en specifik kalkylmodell med utgångspunkt i andra modeller)

Läs mer om inblandande företag:

www.ejendals.se
www.bergkvist-insjon.se
www.sverko.se

Ett utkast till projektplan finns att tillgå som bas för planeringen av arbetena. De tre projektarbetena kommer att samordnas av en ¿extern projektledare¿ som även har uppdraget att vara behjälplig i kontakterna mellan högskola, inblandade företag samt andra relevanta myndigheter/organisationer.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.