Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-01

Kartläggning och analys av användningsmönster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mål:
Att ta fram ett verktyg / en arbetsmodell som utifrån ett antal faktiska förhållanden inom ett manuellt produktionsarbete kan visa på att handskar av olika kvalitet och utförande har en påverkan som även kan omsättas i ekonomiska termer.

Delmål:
Att ta fram olika faktorer som enskilt eller sammantaget i en kalkylmodell mäter relevanta faktorer för att nå målet. Faktorer som bör studeras är:

 Produktivitet
 Organisation
 Upplevelse

Kalkylmodell:
Kalkylmodellen skall vara så utformad att de ingående variablerna kan ges en viktningsfaktor. Dessa viktningsfaktorer bör kunna varieras utifrån det aktuella företagets preferenser.


Tre examensarbeten:

Projektet innehåller substans för tre olika examensarbeten (delprojekt):

 Examensarbete om produktivitet (t.ex. hur användningen av olika typer av handskar påverkar produktionen på Bergkvist - Insjön AB)
 Examensarbete om handskador / upplevelse (t.ex. användningsmönster och upplevelsen vid användning)
 Examensarbete om kalkylmodellen (t.ex. utveckling av en specifik kalkylmodell med utgångspunkt i andra modeller)

Ett utkast till projektplan finns att tillgå som bas för planeringen av arbetena. De tre projektarbetena kommer att samordnas av en ¿extern projektledare¿ som även har uppdraget att vara behjälplig i kontakterna mellan högskola, inblandade företag samt andra relevanta myndigheter/organisationer.

Läs mer om de inblandade företagen:
www.ejendals.se
www.bergkvist-inson.se
www.sverko.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.