Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-11

Marknadsanalys/undersökning inom grafiska branschen och affärsplan för franchisekoncept samt uppbyggnad av ordersystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
MediaGraphic AB är ett företag som samordnar kundernas totala behov av grafiska produkter, vilket omfattar layout, design, funktion, produktionsanpassning, tryck och distribution. För mer information se http://www.mediagraphic.se

Vi söker nu studenter för examensarbeten inom flera vetenskapsområden - bl a företagsekonomi och data- och systemvetenskap - då vi är i behov av:

- Analys av den grafiska branschens framtid med koppling till vårt franchisekoncept
- Affärsplan
- Uppbyggnad av ordersystem

Vi skulle dessutom vilja ha råd om det är värt att satsa på IP-telefoni nu eller senare. Vad finns forskat inom området?  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.