Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-19

Nulägesanalys och utvecklingsplan för Svartådalens bygdeutveckling (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområden: Omvärldsanalys, informationssökning, marknadsföring, ekonomi

Bakgrund
I västra delen av Sala kommun, i Västmanland, Västerfärnebo och Fläckebo socknar, finns det ett område som idag kallas Svartådalen. Den 20 februari 2002 bildades Svartådalens Bygdeutveckling som är en ekonomisk förening med bygdens företag och föreningar som medlemmar.

Uppdrag
Svartådalens bygdeutveckling vill gärna att några studenter hjälper till att ta fram en nulägesanalys och ett förslag till en plan för att vidareutveckla ett nytt Naturcenter som skall startas upp inom ramen för verksamheten. Till detta naturcenter är det meningen att det ska knytas olika vandringsleder, cykelleder, kanot- och ridleder. I arbetet ingår också att inventera omvärlden och titta på vad som redan finns, d v s liknande verksamheter, och titta på olika kopplingar mellan de olika kulturlandskapen som finns i bygden, samt föreslå olika möjligheter till hur denna typ av verksamhet skulle kunna finansieras.

Mer information om Svartådalen hittar du på:
http://www.svartadalen.nu/


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.