Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-10

Konstnärlig belysning av Botaniska Trädgården i Skara

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Skara Kommun arbetar aktiv med att utveckla Skara till en attraktiv stad att leva och bo i. Som ett led i detta arbete utreds möjligheterna att på olika sätt förstärka stadens ¿gröna områden¿. Ett inslag i satsningen kan vara att konstnärligt belysning/ljussätta av en av stadens parker ¿Botan¿.

Uppdraget består således i tre delar:

Konstnärlig/design
Med hjälp av ljussättning förstärka parkens uttryck och artrikedom. Dessutom skall ljussättningen öka besökarnas upplevelse av säkerhet/trygghet när de vistas i parken.

Teknik
Vilka tekniska metoder/lösningar är att föredra och varför? (Lågenergi, metallhalogen, LED, natrium etc) Redovisning av lösningar för hur ljusinstallationen sköts och förändras över tid och säsong.

Ekonomi
Bedömning av investerings- och driftskostnader.Kostnaderna är avgöranden för satsningen. Utmaningen ligger därför i att på ett kostnadseffektivt sätt skapa en effektfull konstnärlig ljusinstallation som också håller över tid.

Passar Designingenjörer.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.