Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-08

Kartläggning av mångfald

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mångfaldsarbete är i våra styrdokument ett prioriterat område.

¿ Ett projektarbete utifrån mångfaldsplanen är att kartlägga lämpliga arbetsuppgifter i kommunen för personer med olika funktionshinder. I projektarbetet skulle också kunna ingå att planera en praktikvecka i kommunens förvaltningar för personer med funktionsnedsättning.

¿ Ett annat projektarbete utifrån mångfaldsplanen kunde vara upprätta och marknadsföra en språkbank bland våra anställda för att i kommunen i en framtid kunna dra nytta av kulturella och språkliga erfarenheter hos våra medarbetare.

¿ Ett tredje projektarbete skulle kunna vara att ¿ Sätta fokus på och skapa lämpliga sommarjobb för personer med annan etnisk bakgrund¿.

¿ Ett uppsatsämne skulle kunna vara att kartlägga attityder till att få arbetskamrater med annan etnisk bakgrund och belysa både upplevda möjligheter och hinder.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.