Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-08

Kartläggning och analys av skapandet av resurser och socialt kapital

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Offentlig och privat sektor är välkända begrepp. Mindre känd är den tredje sektorn eller social ekonomi. Ändå har social ekonomi officiell status inom EU sedan 1989.
Kännetecknande för social ekonomi är de tre hörnstenarna
¿ demokratiska arbetsformer
¿ frivilligt och idéellt arbete
¿ samhällsnytta som mål

Folkrörelserna verkar huvudsakligen inom social ekonomi och idrottsrörelsen är den kraftfullaste aktören. Att idrottsrörelsen är resursskapande och bidrar till att bygga socialt kapital finns många exempel på. Vasaloppet är ett. 80 miljoner kronor tillförs morabygden utifrån arbete som huvudsakligen bygger på ovan nämnda hörnstenar.
Skövde kommun har inom idrottsrörelsen ett mycket brett och framgångsrikt föreningsliv. Den sociala ekonomin har varit omfattande långt innan begreppet myntades. Dock omgärdas sektorn av mycket tyckande och mindre vetande. När värdet av denna sektors arbete på något sätt ska redovisas utgår man i regel från schablonberäkningar vilka i regel har såväl begränsad tilltro som träffsäkerhet.

För att framgent kunna fatta de rätta besluten i ärenden som rör idrotten, föreningar och anläggningar, skulle såväl Fritidsnämnden som andra politiska instanser i Skövde var betjänta av ett brett och djupt faktaunderlag med tillhörande analyser av exempelvis samhällsnyttan. Ett examensarbete enligt ovan skulle förhoppningsvis kraftfullt bidra till detta!

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.