Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-19

Kundorientering och tjänsteutveckling i Vägverket

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Ge bättre kunskap om hur Vägverkets kunder, dvs. medborgarna, uppfattar Vägverket och våra tjänster.

Bakgrund
Vägverket har sedan år 2003 arbetat för att förbättra sin kundorientering. För att bättre kunna utforma, genomföra och dialoga verksamheten tar vi i ett projekt fram en struktur för våra tjänster. En viktig förutsättning är att Vägverket har god kännedom om medborgarnas kunskap och åsikter om vår verksamhet.

Arbetets innehåll
Undersök och analysera:
¿ Hur kunderna, dvs medborgarna, uppfattar Vägverket och vår verksamhet
¿ Hur Vägverket bör formulera och beskriva sina tjänster så att kunderna får förståelse
¿ Vilka förbättringar tycker kunderna är viktiga

Metod
Fokusgrupper, djupintervjuer, enkäter till kundgrupper inom medborgarna, följt av en analys. Förslag till åtgärder för att Vägverket ska förbättra sina tjänster.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.