Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-23

Uthålliga avlopp i omvandlingsområden i Värmdö kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
En hållbar utveckling kräver hållbara avloppslösningar. Undermåliga enskilda avlopp är idag en lika stor källa till övergödningen i Östersjön som de stora kommunala reningsverken. Kustkommuner som t ex Värmdö har inte mindre än 20000 enskilda avlopp varav få har en acceptabel rening. Dessa enskilda avlopp ligger i kluster av före detta fritidshusområden som håller på att permanentas (så kallade omvandlingsområden).

Syfte
Detta projekt syftar till att utveckla metodik för miljöbedömning av olika avloppsläsningar i omvandlingsområden

Metod
En metod för miljösystemanalys tas fram bland annat baserat på datormodellen URWARE.

Genomförande
Projektet innehåller litteraturstudier, metodutveckling, fallstudier och analys.

Förväntat resultat
Det förvänatade resultatet är en metod som kan jämföra tre principlösningar ur miljösynpunkt:1) ansluta avlopp till centralt system, 2) anlägga gemensamhetslösning från området, 3) anlägg enskilda reningsanläggningar för varje fastighet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.