Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-30

Nulägesanalys och utvecklingsplan för handeln i Heby (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Uppdrag:
Aktiva köpmän i Heby vill gärna att några studerande hjälper till att ta fram en nulägesanalys och ett förslag till en plan för att vidareutveckla en förändring som kan gynna handeln i Hebyregionen. I arbetet ingår också att inventera omvärlden och titta på vad som finns, och ta reda vad bygdens invånare önskar genom marknadsundersökningar.

Ämnesområden: Marknadsföring, Omvärldsanalys, Informationssökning


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.