Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-12

Nya kunder på den nationella och internationella marknaden (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Sala Bly AB är Skandinaviens ledande tillverkare av blyhalvfabrikat.
Denna mångåriga och mycket speciella tillverkning av pressade,
valsade och gjutna produkter hör till vår specialitet.

Våra kunder är:
Grossister
Återförsäljare i Norge och Finland
Ammunitionstillverkare
Ytbehandlingsindustri
Glasbruk
Byggnadsindustri
Sjukhus, tandläkare, veterinärer, högskolor
Kärnkraftverk
Röntgentillverkare
Betastrålningstillverkare
Entreprenadmaskiner
Skeppsvarv

Uppdrag
Vi önskar komma i kontakt med studenter som kan titta på hur ett litet företag kan komma ut på den internationella marknaden och nå ut till nya kundgrupper. Idag exporterar vi till Finland, Norge, Tyskland och Holland.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.