Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-07

Examensarbeten inom mobil digitalteknik för affärssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nivå: Master alternativt högskoleingenjör, med inriktning mot industriell ekonomi/affärssystem/ledarskap

Uppdragsgivare: Stockholms Akademiska Forum respektive Kista Science City

Handledare: Lärare på programmet för IT-Affärssystem

Uppdrag 1
Utveckla en investeringskalkyl (ROI) för tillämpning av mobil digitalteknik inom servicebranschen. Kalkylen bygger vidare på det projekt som drivits av Stockholms Akademiska Forum samt ett antal företag inom bygg- och servicebranschen och mobiltjänsteleverantörer. Företagsgruppen finns redan samlad i ett nätverk vilket gör enkelt för studenten/erna att snabbt påbörja examensarbetet.

Uppdrag 2
Utveckla prototyp av ovanstående tillämpning för demonstration på Kista Science City Mobile Showcase. Uppdraget innebär integration av programvaror för mobil teknik med affärssystem, för att praktiskt demonstrera värdet av mobila tjänster kopplade till affärssystem. I uppdraget ingår även att planera, bjuda in och genomföra ett antal demonstrationer.

Uppdragen kan genomföras var för sig men kan även med fördel samordnas i ett uppdrag.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.