Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-01

Examensarbete/C/D-uppsats: Historiebeskrivning av anrikt tryckeri (FP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Östervåla i norra Västmanland finns ett anrikt tryckeri som i snart ett århundrade producerat trycksaker. Östervåla (3000 invånare) är en del av Heby kommun med god service, aktivt näringsliv och mycket entreprenöranda.

Kiell Tofters har ett uppdrag för Elanders Tofters AB att skriva en bok och bygga ett tryckerimuseum om företagets bakgrund, historia och utveckling.

Tryckeriet startade 1918 men bakgrunden, bygden och miljön är intressant, då det har varit en symbios mellan dessa. Det var
hans farfar Per Johan Pettersson, Åbylund, Östervåla som startade
tryckeriet och fram till våra dagar har det varit familjeägt.

1991 såldes tryckeriet dock till Minab, som 1997 sålde företaget till Elanders (Sveriges största tryckerikoncern). Tofters tryckeri har klarat sig igenom alla tekniska och marknadsmässiga förändringar och är i dag ett mycket lönsamt företag.

Syftet med boken och museet är att dessa skall vara till glädje för personalen; boken kan vidare ges till kunder och andra intressenter.

Men den bör också kunna vara en lärobok för grundskola och företagsförlagt gymnasium. Därför menar författaren att det är viktigt att sätta tryckeriet i sitt sammanhang, historiskt och med omgivande miljö och samhälle. Omfattande historisk brevkorrespondens, intervjuer och annan relevant information finns att tillgå.

Samarbete har inletts med Västmanlands Läns Museum i Västerås och landsarkivarien Carl-Magnus Gagge. Riksantikvarieämbetets avdelning för Arbetslivsmuseer har tillfrågats. Det finns dessutom ett antal svenska arbetslivsmuséer att dra lärdom ifrån.

Kiell Tofters söker nu student (-er) som på ett kreativt sätt kan
utreda och granska historien om ett företag och efter utfört arbete kunna ge förslag på hur nyframkomna fakta skall kunna användas i skriven form och eller för den tilltänkta museala verksamheten.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.