Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-17

Kometmetoden (Comet assay) för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
En av de viktigaste strålskadetyperna är DNA dubbelsträngbrott, DSB, som kan medföra mutation, carcinogenes eller celldöd. Dubbelsträngbrott kan mätas med ett tiotal olika metoder, var och en med sina fördelar respektive brister. Kometmetoden har bl a fördelen att den detekterar DNA-skador i enskilda celler. Till nackdelarna hör att kometmetoden även är känslig för DNA enkelsträngbrott (single strand breaks, SSB) samt relaxationsfenomen i DNA-molekylen. Av det senare skälet finns ingen utvecklad analytisk teori som direkt översätter en viss respons med kometmetoden till antal DSB. Hundratals forskningsartiklar har publicerats inom området comet assay.

Metod:
Kometmetoden är en s k elektroforetisk metod där man med hjälp av ett kraftigt elektriskt fält drar isär DNA-molekyler beroende på i vilken grad DNA fragmenterats eller relaxerats. Fokus i detta arbete ligger i belysning av DNA-skadors reparationskinetik.

Arbetets målsättning:
Arbetets kärnfrågor är: Vad är nuvarande information värd? Kan meningsfull information (parametrar) tas ut som är användbar för modellering av celldöd som funktion av stråldos så man kan förstå variation till strålkänslighet bättre?

Arbetet beräknas motsvara en termins studier (ca 5 månader/20 kurspoäng). Som avrapportering förutsätts ca 30 sidor på engelska samt en kort populärvetenskaplig sammanfattning på svenska.

Kvalifikationer:
Naturvetenskaplig bakgrund - gärna åt kemi- eller fysikhållet. Ett absolut krav är en rejäl kompletterande grund åt det cell- och molekylärbiologiska hållet.


Kontakter:
Huvudhandledare: Docent Björn Cedervall (Medicinsk strålningsbiologi, KI) 070/539 5344
Bihandledare: Fil dr Annelie Meijer (Strålningsbiologi, KI), 08/517 722 25 samt docent Margareta Edgren (Strålningsbiologi, KI), 08/517 734 55.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.