Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-24

Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hej
Marcus Tinnerholm heter jag och går nu 3 året på media linjen på KTH

Jag har ett företag som heter Virtual Vision Scandinavia vi arbetar främst inom media teknik men har också spånat en del inom produkter i hemelektronik och då främst inom robot sektorn för hemanvändare. En bra produkt inom detta segment skulle kunna bli lika stor och vanlig som TV o radio är idag. För att en produkt i detta segment skall bli bra måste det finnas ett bra och billigt positionerings system. Ett bra positionering system måste kunna bestämma positionen var som helst på upp till ett par tusen kvadrat meter stor yta med kanske min en cm nogrannhet, helst bättre på hela ytan.

Special arbetet begränsar sig kanske mer till att vara en förstudie än ett komplett färdigt system dock måste en del tester utföras för att verifiera teorin. Det är helt öppet för egna ide'er eller vidare utveckling av befintliga försök, kravet är att det skall vara
billigt att massproducera samt främst att det är robust och nogrant i olika miljöer samt att det klarar olika väderföhållanden.

Ett antal ide'er eller uppslag kommer att presenteras nedan men egna eller andra uppslag går också bra. Det kan också nämnas att roboten med största sannolikhet kommer att förses med en roterande avkänningsutrustning innesluten i en plastkula (skydd för yttre på verkan) där även antenner etc. kan placeras.

1. Kan radiopejling fungera som tillräckligt noggrant och billigt pos system ?
Tanken är att många små sändare med en egen id kod i signalen som inte har längre räckvidd än att den kan drivas av batteri och laddas
med en solcell placeras ut över operationsområdet ett minimum av 3 mottagningsbara signaler krävs för att position bestämma men antagligen så ökar nogrannheten ju fler man kan pejla in och med mattematisk behandling intepolering eller vad man nu kan hitta på kanske kan ge önskvärd noggrannhet. Sändarna kommer inte att kosta många kronor vilket gör att man kan vara frikostig med dessa och kanske se till att man har ett min av 6 identiferbara sändare var man änn befinner sig.
Kan detta bli tillräckligt noggrant så tror vi att detta kommer att bli det billigaste alternativet.

2. Kan bredbandsmottagare och/eller magnetisk fältplatta fungera som tillräckligt noggrant och billigt pos system ?
Det är ju känt att varje cm av jordens yta bestrålas av elektromagnetiska vågor med varierad frekvens och styrka allt från pulsarer i världsrymden till vår egen flytande järnkärna i jorden och även de av människan skapade radio/TV vågor m m m m. Det statiska och varierande magnetfältet variera ju också kraftigt från punkt till punkt och kan kanske vara en parameter i sammanhanget. Detta ställer stora krav på mottagare som måste vara mycket känslig över ett brett frekvens spektra även så måste en magnetisk fältplatta vara mycket känslig, men med dagens utbud på elektronik så borde detta inte vara något problem. Däremot så kommer data behandlingen av de signaler man tar emot vara mycket krävande möjligen skulle användandet av konjuktiva filter vara till hjälp då man analyserar och behandlar signalerna från mottagaren, det gäller som sagt att hitta de unika och permanenta skillnader som finns i varje position. Och för att inte det skall ta evigheter för att bestämma karaktären och variationen ha smarta och fina matematiska algoritmer för korrigering on the fly vid besök/återbesök av positioner. Det är heller inte tänkt att varenda millimeter av operations området skall programeras in utan det kommer bara vara nödvändigt att köra kanterna på ytan, eftersom roboten arbetar kommer varje mm/cm kartläggas men det är ett senare jobb.

Det här förslaget bygger mer på experiment och databehandling så ett sammarbete mellan olika kurser är nog en bra idé. Sen om det
för huvudtaget är en bra idé det vet vi ju ännu inte.

3.Kan GPS eller andra sattelit navigeringssystem fungera som tillräckligt noggrant och billigt pos system?
Troligen inte i dagens läge men kan man kanske

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.