Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-24

Examensjobb på ett tjänstekonsultföretag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Navo AB finns i Karlstad och vi är en ingenjörsbyrå inom maskinteknik. Vi utför ingenjörsuppdrag åt svensk industri. Uppdragen är förstudier, projekteringar, konstruktion, utveckling, optimeringar, hållfasthetsberäkningar och tekniska utredningar. Dessutom bygger vi och bygger om specialmaskiner.

Vi har en bred erfarenhet från olika teknikområden. Vi har särskild erfarenhet av maskiner för banproducerat material, t.ex. konverteringsmaskiner för material som papper, plast, nonwoven, skum eller textilier, rullmaskiner och pappersmaskiner. Vi har erfarenhet av allmän maskinutveckling och maskinbyggnad av utrustning för värmning av material såsom lödning och värmebehandling. Vi har även uppdrag inom motorsportrelaterad industri.

Uppgift
Examensarbetet skall behandla något av områdena:
¿ hur vi skall ta betalt för våra tjänster
¿ hur de skall paketeras
¿ hur vi skall få nya kunder att anlita oss.

Kravspecifikation
Inriktningen och omfattningen kommer att bestämmas i samråd med de elever som skall göra examensarbetet.

Övrigt
Vi bedömer att examensarbetet passar för en blivande affärsinriktad ingenjör eller en tjänsteinriktad marknads-förare.

Tidplan
Examensarbetet kan startas under perioden hösten 2005 till vintern 2006.

Kontaktperson
Ulf Karlsson, Navo AB, 054-15 20 05.

Ersättning
Navo AB har möjlighet att efter avslutat examensarbete utdela en ersättning. Storleken på denna beror på examensarbetets värde för Navo AB. Ingen garanterad eller generell ersättning utgår.

Karlstad 2005-10-14.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.