Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Statistikredovisning för stiftelse Actíva

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Actíva är en stiftelse med Örebro Kommun och Örebro Läns Landsting som huvudmän. Vi är verksamma i länets alla komuner och arbetar på uppdrag av arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunerna. Vi har funnits sen 1993. Vi samarbetar bl.a med Institutet för handikappvetenskap vid Örebro Universitet. Vårt uppdrag är att skapa vägar ut i arbete för människor med olika typer av funktionshinder samt peroner med långtidssjukskrivning. Vi har möjlighet att fungera som tillfällig arbetsgivare för våra arbetssökande med målsättningen att annan arbetsgivare skall ta över anställningen.

Vi har statistikredovisning från samtliga år, där framgår bl.a. hur många personer vi arbetat med, hur många vi avslutat och till vad de avslutats till. Det uppdrag vi skulle sätta stort värde på att få hjälp med handlar om de personer vi avslutat till anställning hos annan arbetsgivare. Hur stor andel av dessa är kvar i anställning hos den arbetsgivare de avslutatdes till när de lämnade oss? Vad gör de som ej är kvar idag? Anställda av annan arbetsgivare, studerar eller arbetslösa? Hur länge var de anställda hos den arbetsgivare som övertog anställningen från oss? Det är av stort intresse både för oss själva och för våra uppdragsgivare att en studie på detta genomförs. Hittar vi bara kortsiktiga lösningar för våra personer som sedan återgår till arbetslöshet eller är en stor andel kvar hos samma arbetsgivare. För våra personer handlar det nästan uteslutande om anställningar med lönebidrag och man pratar ibland om en inlåsningeffekt som lönebidragets baksida, att det är svårare att byta arbetsgivare för personer med denna typ av anställning.

Vi genomförde själva en liknande studie 1999 och en förvånansvärt stor andel var då kvar hos samma arbetsgivare, c:a 80%. Men mycket vatten har passerat under broarna sen dess så hur ser det ut idag? Vid det tillfället, 1999, kolllade vi upp SAMTLIGA personer som blivit anställda av annan arbetsgivare. Nu måste sannolikt ett urval göras då det totalt handlar om drygt 350 personer. Av stor vikt är då att urvalet görs så att gruppen blir representativ, sannolikt skall ett viss antal personer väljas ut för varje år.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.