Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Varumärket ¿Handelskammaren Värmland¿

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Handelskammaren Värmland
Handelskammaren Värmland är en av tolv regionala, fria och obundna handelskamrar. Vår huvuduppgift är att genom påverkan, service och nätverk göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen.

Som medlem i Handelskammaren Värmland får ditt företag nya möjligheter. Du blir en del av vårt omfattande nätverk och får många kontakter som ger dig helt nya affärsmöjligheter. Genom oss gör du din stämma hörd hos politiker och beslutsfattare. Du kan botanisera bland våra kurser, seminarier och företagsträffar. Du har tillgång till expertis i skattefrågor, affärsjuridik och internationell handel.
Handelskammaren är en fri och obunden näringslivsorganisation med cirka 980 medlemsföretag i Värmland. Vår huvuduppgift är att verka för att företagen i Värmland ska få bästa möjliga förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Ett medlemskap i Handelskammaren Värmland ger ditt företag en bättre grund att stå på. Bli medlem så märker du skillnaden.

Handelskammaren är en kraftfull aktör som bevakar regionens intressen, en fri och obunden näringslivsorganisation med bred förankring i det värmländska näringslivet.
Vår vision är: att vara det naturliga valet av näringslivsorganisation för värmländska företag samt vårt mål att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen.

Problem
Handelskammaren Värmland införde ett nytt profilprogram och logotyp år 2002. Syftet med en varumärkesundersökning är att skapa en bild av hur Handelskammarens nya profilprogram och logotyp uppfattas av omvärlden.
Tre viktiga målgrupper för Handelskammaren kan definieras:
Medlemmar i Handelskammaren Värmland
Företag som inte är medlemmar i Handelskammaren Värmland.
Politiker, beslutsfattare.

Undersökningen bör visa två delar
- Dels igenkänningen av varumärket och om de vet vad det heter.
- Dels hur de anser att ett antal positiva värdeord stämmer in på varumärket.


Kontaktperson:
Ulrika Obstfelder Peterson
Informations- och projektansvarig, Handelskammaren Värmland
054 - 22 14 92, 0709-411 820
[email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.