Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-15

Grafisk profil

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företagsbeskrivning:
Helmia Bil AB är återförsäljare för Volvo och Renault i Värmlandsregionen. Företaget marknadsför nya och begagnade personbilar, lätta transportbilar, service, reparationer, bildelar, tillbehör, drivmedel, finansieringstjänster samt försäkringsförmedling.

Helmia Bil AB bildades 1952 under namnet Fryksdalens Motor AB och namnändrades 1998 till sitt nuvarande namn. Företaget har under senare delen av 90-talet genomgått en stark expansion, då fem nya försäljningsställen förvärvats. Det senaste förvärvet är anläggningen i Karlskoga, vilken förvärvades vid årsskiftet 1999-2000.

Problemdefinition:
Med bakgrund av företagets historia, där flera företag blivit ett, har vi på Helmia Bil identifierat ett problemområde i hanteringen av företagets grafiska profil. Det har varit svårt att implementera en enhetlig grafisk profil för hela företaget. En av anledningarna är att företaget saknar en komplett grafisk manual.

En tydlig grafisk profil skapar förutsättningar för ett konsekvent och enhetligt utseende på allt från brevpapper till webbsidor och bidrar till att stärka ett företags varumärke. Det är viktigt att Helmia Bil kommunicerar en enhetlig profil så att våra intressenter (kunder, leverantörer etc) dels uppmärksammar företaget i dagens mediabrus och dels att företaget uppfattas på ett enhetligt sätt.

Helmia ser ett behov av att utveckla en manual som stöd för organisationen att kunna följa och upprätthålla den grafiska profilen. Det vi vill ha är således en inventering och sammanställning av den grafiska flora som finns idag och att studenten därifrån, tillsammans med lämplig grupp från Helmia, fastställer den profil som skall gälla och avslutningsvis presenterar den i ett dokument.

Vi bedömer detta som ett lämpligt examensarbete på 10 veckor för studenter inom programmen för information, media eller motsvarande.

Arbetet innefattar att självständigt driva ett projekt från inventering, diskussion och redovisning av resultat. Arbetet ska resultera i ett dokument, en grafisk manual, som på ett överskådligt sätt beskriver hur loggor, dokumentmallar, skyltning etc ska utformas och användas.

Handledare:
Stefan Mattsson, Kvalitetsansvarig 054-7754207

Kontaktpersoner:
Anna Gustafsson, Marknadsassistent, 054-7754120.
Stefan Mattsson, Kvalitetsansvarig 054-7754207


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.