Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-12

Kundundersökning (JH 09)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget, som finns i Torsås kommun, tillverkar spiralfjädrar åt industrin i norden och är alltså ren underleverantör. Strategin är att vara underleverantör av spiralfjädratr till all industri utom bilindustrin för att få en jämnare tillväxt. Däremot arbetar man med eftermarknaden mot bilindustrin (reprationssatser etc) som har en jämnare belastning. Organisationen är platt med stort beslutsfattande i de olika tillverkningsgrupperna, där allt från produktutveckling till reklamationer sker. Företaget har en anspassad maskinpark efter behoven, där stor kompetens finns vid företaget att bygga om maskiner utfrån de behov kunderna har.

Företaget vill få information om:
1 vilka faktorer påverkar främst valet av leverantör
2 Vad kan göras för att underlätta vid ett leverantörsbyte
3 hur välkänt är spinova
4 hur finner man nya leverantörer

Projketet är troligen ett mycket bra avstamp för studenter som skall ut i näringslivet, som då får se hur en begränsad och översiktlig marknad fungerar utifrån olika val av marknadsföring/kundbearbetning. Syftet är att få information om nya potentiella kunder.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.