Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-16

Ensilagets fiberkvalitet ¿ inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I december 2005 vet vi om vi får medel till detta projekt.

Bakgrund
Utvecklingen av spensugning hos grupphållna mjölkraskvigor har ansetts kunna bero på olika faktorer, av vilka fodret och dess kvalitet har föreslagits vara en viktig orsaksfaktor.

Syfte
Denna studie ska undersöka vilka effekter vallfodrets partikelstorlek och smältbarhet har på foderintags- och onormala beteende, framförallt spensugning, hos 6-9 månaders gamla kvigor av mjölkras.

Examensarbetet
Du deltar i vår försöksgrupp under skördetiderna med början i månadsskiftet maj-juni 2006. Du medverkar vid lämpliga delar av utfodringsförsöket på Götala försöksstation, SLU Skara, som pågår under stallperioden 2006/07. Du sammanställer och bearbetar datan samt gör en skriftlig redovisning av litteratur inom området och Dina egna resultat. Du avgränsar Ditt arbete till det Du vill fokusera på för att vara rimligt att utföra under en tid som motsvarar 20 poängs arbete.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.