Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-07

Marknadsföring av Bastedalens Herrgård och Kinapark

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bastedalens Herrgård och Kinapark utanför Askersund är sedan 1961 en turistanläggning med ett stort inslag av konferenser och möten. Herrgården och parken är under utveckling och ambitionen är att arbeta med det kinesiska synsättet på trädgårdar och vägen till hälsa.

Bastedalen med Kinaparkens unika koncept är en liten och unik konferensanläggning med hög kvalitet på det man levererar, både vad avser vägen till hälsa samt trädgården i Kinaparken och Konferensanläggningen som en mötesplats.
Projektet syftar till att skapa en konkret handlingsplan som bl a beskriver hur Bastedalens och Kinaparkens olika målgrupper ser ut, var de finns, hur de ska bearbetas, vilka övriga marknadsföringsaktiviteter som bör göras osv.

Som underlag för ett fortsatt arbete med marknadsföringen finns en strategisk marknadsplan samt en SWOT-analys.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.