Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-13

Vitaminer i ekologiskt odlade vallbaljväxter och gräs

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Sedan 2000 råder det förbud mot användning av syntetiska vitaminer till idisslare inom ekologisk djurproduktion i hela EU. För närvarande råder en generell dispens från förbudet. Eftersom produktionen av naturliga vitaminkällor begränsas av höga kostnader och brist på lämpliga råvaror är det av stort intresse att undersöka vitmininnehållet i vallfoder, som är den största naturliga källan för kornas vitaminförsörjning.

Syfte
Syftet med detta projekt är att tillföra betydande kunskaper om hur art, skördetidpunkt, dagslängd och ensilering påverkar innehållet av beta-karotin (provitamin A) samt vitamin D och E i ekologiskt odlat vallfoder. Baljväxt/gräs-blandningar odlas på tre regionalt skilda platser; Umeå, Skara och Foulum under 2005 och 2006. Utifrån erhållna resultat utarbetar vi rekommendationer för hur vallfodret skall odlas och skördas för att maximera mjölkkornas intag av vitaminer.

Examensarbetet
Vi söker nu en examensarbetare inför 2006. Du deltar i vår försöksgrupp under skördetiderna med början efter överenskommelse eller tidigast i månadsskiftet maj-juni 2006. Du medverkar vid utförandet av vitaminanalyserna vid Foulum, Danmark, sammanställer och bearbetar datan samt gör en skriftlig redovisning av litteratur inom området och Dina egna resultat. Du avgränsar Ditt arbete till det Du vill fokusera på för att vara rimligt att utföra under en tid som motsvarar 20 poängs arbete.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.