Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-24

Vitaminförsörjning hos mjölkkor utfodrade med naturligt vitamin E i en 100% ekologisk foderstat med närproducerade proteinfodermede

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Eftersom utfodring av syntetiska vitaminer till idisslare i ekologisk produktion inte är tillåten enligt EU, är det viktigt att studera effekter av detta. För närvarande gäller dispens från förbudet men i framtiden kanske vi inte kan tillföra dessa vitaminer längre. På Tingvall i norra Bohuslän pågår ett flerårigt projekt där ett antal mjölkkor utfodras utan vitamintillskott. Det är speciellt vid tiden kring kalvningen som behovet av vitaminer är störst. Dessutom är det nödvändigt att testa närproducerade proteinfodermedel eftersom ekologiska mjölkkor skall utfodras med 100% ekologiskt foder fr.o.m. 2008.


Syfte
· Att undersöka om statusen av vitaminerna A, D och E är tillfredsställande hos mjölkkor, som utfodras med en 100% ekologisk foderstat innehållande ärt eller åkerböna (år 1) /lupin (år 2) och utan tillsats av syntetiska vitaminer men med ett naturligt E-vitaminpreparat.
· Att studera effekter på mjölkavkastning, mjölkens sammansättning, mjölkkvalitet och djurhälsa när utfodring med 100% ekologiskt foder och tillsatt naturligt vitamin E preparat används jämfört med kor som utfodras utan tillsats av vitaminer.

Examensarbetet
Projektet pågår under två år på Tingvalls ekologiska försöksgård med mjölkkor i Bohuslän, Hushållningssällskapet Väst, med början i oktober 2005. Du väljer ut i samråd med Dina handledare lämpliga delar i projektet som motsvarar ett 20 poängs arbete. Du deltar till viss del i försökets praktiska del, inklusive vitaminanalyser vid Foulum forskningsstation, Danmark, sammanställer och bearbetar datan samt gör en skriftlig redovisning av litteratur inom området och Dina egna resultat.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.