Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

SWOT analys och åtgärdsplan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Åmål och Säffle vill försöka att samla näringslivet för att med gemensamma krafter utveckla nya och befintliga företag inom besöksnäring, handel, tjänsteföretag och tillverkande företag. På detta sätt kan man få de två kommunerna att tillsammans utgöra en långsiktigt hållbar arbetsmarknadsregion.

Problembild:
Idag satsas resurser på olika saker utan att man egentlighen har en analys av de båda kommunernas gemensamma nämnare. Om man hade bättre översikt över vilka branscher och nischer som har potential att växa organiskt i kommunerna och vilka företag som behöver etableras för att komplettera näringslivet, så kan man inom både näringsliv och kommun kraftsamla och lägga resurserna på att utveckla dessa branscher och nischer.

Syfte:
Att få en översikt över vilka branscher och nischer som har potential att växa organiskt i kommunerna och vilka företag som behöver etableras för att komplettera näringslivet
Att få åtgärdsförslag och metoder för att inom både näringsliv och kommun kraftsamla och lägga resurserna på att utveckla dessa branscher och nischer.

Mål:
Att göra en SWOT analys med tillhörande åtgärdsplan för identifiering av strategiskt konkurrenskraftiga nischer i näringslivet.

www.saffle-amal.se/arena

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.