Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-07

Utveckling av elektromekanik för medicinteknik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Juto Rhinology AB utvecklar och marknadsför teknik för objektiva mätningar i näsans slemhinnor, baserad på mångårig forskning vid Karolinska Institutet. Företagets huvudprodukt rhinostereometern möjliggör precisa mätningar av slemhinnesvullnad genom att fixera patientens huvud med en bettskena, och används t.ex. vid provokationsstudier med nya läkemedel och irritanter.

Uppgiften består i att utveckla en motoriserad ersättning till den delvis analoga teknik som används i dagens rhinostereometer vad avser positionering av instrumentet. Avsikten är att kunna kontrollera rhinostereometerns position med hjälp av en dator.

Det elektromekaniska systemet kommer att bestå av tre huvudsakliga delkomponenter:
¿ En robotarm som håller det optiska systemet
¿ Motorer/givare för att förflytta robotarmen
Vidare krävs hård och mjukvara för att kontrollera robotarmen.

Rhinostereometern ställer krav på hög precision i robotarmens rörelser och position. Vi tror att det finns flera möjliga ansatser för att lösa uppgiften.

Arbetsinnehåll:
¿ Generering och utvärdering av olika designalternativ
¿ Komponentval och -inköp
¿ Praktisk konstruktion av ett fungerande system
¿ Enkel mjukvara för att demonstrera att systemet (hårdvaran) fungerar
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.