Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Undersökning om diskriminering mot etniska grupper

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Centurm mot Rasism i Värmland är en regionell och ideell sammarbetsorganisation som arbetar för att motverka rasism och diskriminering i Värmland. På dagens läge föreningen håller på att etablera sig och starta en antidiskrimineringsbyrå i Karlstad för att ge stöd till offer för diskriminering och ökad kunskap och kompetensutveckling avseende rasism, diskriminering och andra former av intolerans

Föreningen vill göra en enkätundersökning för att underöka diskriminerings omfattning och karaktär. Resultatet och informationen från undersökningen skulle därefter kunna ligga till grund för eventuella åtgärder

Enkätundersökningen ska omfatta ett korrekt urval i Värmland av utrikes födda vuxna personer. Urvalet ska studenten avcgöra.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.