Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-02

Reklam på cykeltaxi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Trots sin publikdragande uppskattning och utseende är cykeltaxi fortfarande i sin okända hörna, trots 6 års exponering på Stockholms gator. Några artiklar i våra största dagstidningar, samt intervju och filmning i alla Svenska TV-kanaler, intervju i Radio Stockholm, Sveriges Radio Utlandsprogrammet etc. har inte hjälpt.

För att cykeltaxi skall kunna fortsätta sin uppskattade miljövänliga verksamhet behövs det inkomster som endast reklamen kan ge.
Företag i Sverige klagar över att reklambyråerna är för säkra i sina stolar. De har ingen fantasi och kör med gamla slitna reklamslogans.

Här finns det EN möjlighet till nyhet OCH uppskattning av allmänheten, samt uppmärksamhet för det företag som använder cykeltaxi i sin reklamkampanj.

Jag har försökt att få företag att nappa men med nästan noll resultat. Jag skulle behöva ta reda på orsaken till detta motstånd.
Visserligen delade vi ut 30.000 vatten flaskor till allmänheten i reklamsyfte för Sturegallerian i Stockholm år 2003. Resultatet var de mer än nöjda med.

Förra året hade vi vinreklam på 8 st cykeltaxi i 2 veckor.
Men det är alldeles för lite för att det skulle ge bärkraftig lönsamhet för hela året.

Syftet med examensarbetet.
1: Varför är moståndet så stort för att köpa reklamplats på cykeltaxi?
2: Varför tycker de att det är dyrt när 1 reklamplats på 100x90 cm kostar 100 kr/tim? Vi syns av tusentals människor på gatan. Medan tidningsannonser är mycket mindre och mycket dyrare. Och de kör med fiktiva siffror.
3: Vad fordras för att företag skall använda cykeltaxi i sin reklam kampanj.
4: Varför är det mycket större intresse av att köpa reklamplats på cykeltaxi i övriga Europa?

Kontakta: [email protected]

Mvh: Josef Baranyi

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.