Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-15

Transportrevision

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppgiften är att göra en skolskjutsrevision, dvs en avtalsuppföljning av en kommuns skolskjutsar, ur trafik- och miljösynpunkt. Denna ska utgå från det avtal och den upphandling som gjorts.

Övrigt: Erfarenhetsmässigt vet vi att avvikelserna kan vara stora mellan vad som köpts och vad som levererats och kommunerna är inte alltid medvetna om detta. Kan (som all revision) vara en känslig uppgift, man behöver arbeta intimt tillsammans med beställaren (kommunen) och vara medveten om behovet av bra relationer mellan uppdragsgivare och utförare.

Examensarbetet utförs för Vägverket.
Vägverket står för det kompetensstöd som behövs, både via egen personal
och ev. konsulter samt eventuella omkostnader (resor, etc).

För mer information kontakta Gisela Falck på Miljöbron.
0731-803845


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.