Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-04

Ny- och vidareutveckling av CRM-system i Opensourc-miljö.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Webconnect utvecklar ett CRM-system som baseras på ett Opensource-projekt där betydande modifiering och nyutveckling krävs.

Projektet är baserat på Mysql och PHP, med ett grafiskt gränssnitt med CSS. Arbetet innebär att utveckla rapporteringsmoduler i det befintliga CRM-systemet och vidareutveckla en projektstyrningsmodul med opensource-projektet som grund. Arbetet innäbär även en genomgående uppdatering och förändring för att förenkla handhavandet i alla de moduler som tidigare är utvecklade så att systemet bli likriktat och användarvänligt.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.