Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-15

Migrering Notes-2-DotNet Motor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdraget

Ibitecs mål med detta uppdrag är att kartlägga om applikationer byggda i Notes miljö kan på ett systematiskt och strukturerat sätt migreras till .NET.

 Om JA: ta fram de kriterier som Ibitec och/eller kunderna behöver ta hänsyn till. Vilka hinder finns de? Utveckla en Notes2DotNet motor som med hjälp av affärslogik, databas, BizTalk eller annat kan bidra till en enkel, smidig och kostnadseffektiv migrering. Ta fram en migreringsstrategi.

 Om Nej: ta fram en checklista för hur en icke-systematisk migrering bör gå till. Hur ett sådant projekt kan se ut, vilka möjligheter/hinder finns det?

Teknik
Lösningen skall byggas i C#.NET, SQL Server, BizTalk samt kompletterande verktyg som kan behöva användas.

Verksamhet
Det finns en hel del verksamhetssystem på marknaden byggda på Notes plattformen. Vår uppfattning är att många kunder önskar förnya sina system och framförallt migrera över dessa till en .NET teknik.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.