Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-12

Arosstudion - Att marknadsföra en taltidning, hur ser framtiden ut? (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Arosstudion är centrum för taltidningsutgivningen i Västmanlands län.
Vi ger ut en länstäckande och tio kommunala taltidningar i veckan, som är riktade till synskadade. Arosstudion har cirka 700 prenumeranter och en utgivning på över 1600 taltidningar varje vecka. Vi producerar även en taltidning på lätt svenska och vi läser in personligt material åt läshandikappade i Västmanland. Prenumerationen är kostnadsfri och finansieras gemensamt av landstinget och kommunerna i Västmanland. Länstaltidningen Arosbandet grundades år 1962 och är Sveriges äldsta länstaltidning. Intitativtagare till tidningen var De blindas förening och dåvarande stifts- och landsbiblioteket . En kommunal taltidning för Västerås kompletterade Arosbandet år 1978 och snart följde övriga kommuner i länet efter. År 1985 hade alla kommuner i Västmanland en egen kommunal upplaga. För ett par år sen lade tyvärr Skinnskattebergs kommun ner sin kommuntaltidning.

År 1998 fick Arosstudion i uppdrag, av äldre- och handikappnämnden i Västerås stad, att ge ut en anpassad taltidning för utvecklingsstörda ungdomar i Västerås. Resultatet blev Fredagsgodis producerad av en redaktör utbildad i att skriva och tala på lätt svenska.

Uppdrag:
Vi behöver veta mer om våra användare. Hur når vi fram till dem?
Hur Ser våra användare ut? Vilken information önskar de? Hur marknadsför man en taltidning? Hur ska en taltidning distribueras? Osv.

Vi kan tillhandahålla vårt kundregister och en arbetsplats med dator
Och telefon i centrala Västerås. Ni får också tillgång till oss i
Personalen för frågor rörande er uppsats.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.