Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-23

Hur fungerar ett partnerskap mellan näringsliv och Högskola Dalarna?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syftet med projektet är att bygga upp nya och varaktiga samverkansformer mellan näringsliv och högskola, där lokalt förankrade s k ¿utvecklingslotsar¿ tillsammans med ¿högskolelotsar¿ spelar en central roll för att etablera kontakter mellan företag och högskolan. Projektet avslutas 2006-12-31. Examensarbeten som rör en rad olika aspekter efterlyses, t ex avseende.

- Hur byggs ett fungerande samarbete mellan företag och högskolan upp?
- Vilka för- resp. nackdelar upplever företagare att det har att samverka med en högskola?
- Vilka för- resp. nackdelar upplever högskolan att det har att samverka med företag?
- Vilken roll spelar s k ¿utvecklingslotsar¿ för att etablera nätverk företagare och företrädare för en högskola?
- Exempel på framgångsrika samarbeten mellan företag och högskola.
- Hur sker ekonomistyrning och ekonomisk uppföljning av projekt med sk partnerskap ut?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.