Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-25

Att undersöka och dokumentera energisparfunktionerna hos en nyutvecklad värmeväxlare i flerbostadshus

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är ett nystartat företag som arbetar kring en nyligen patentsökt värmeväxlare. Värmeväxlaren är tänkt att användas i husbyggen, både villor och flerbostadshus. Den skapar både effektivare värmefördelning och ventilation och effekten är dokumenterad av Statens Provningsanstalt. Då vår chefstekniker och uppfinnare är hårt belastad behöver vi hjälp med att räkna fram olika exempel på hur mycket energi som kan sparas i olika typer av byggnader så att vi kan gå ut till byggföretagen och sälja in produkten.
Vi tror att en lämplig profil innehåller mått av byggnadsteknik, arkitektur och värme och ventilation.
I dag är vi fyra personer som är spridda över Sverige med kontaktperson i Stockholm. Uppfinnaren pendlar mellan Sverige och Polen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.