Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-01

Kvalitetsstyrning av mätdata

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metod/System för att styra, samla in, kategorisera och presentera mätdata, i första hand gällande miljöprestanda för transporter.
Ex-jobbet bör innehålla benchmarking av tillgängliga metoder/system.

Examensjobbet sker på Metso Paper Sundsvall AB, som är ett företag
i Metso koncernen med ca. 25000 medarbetare.
Metso koncernen är en global marknadsledare inom fiber- och pappers-teknologi samt berg- och mineralbearbetning. Koncernen bedriver verksamhet i mer än 50 länder och är börsnoterade i Helsingfors och New York.

I Sundsvall arbetar ca. 600 personer med att utveckla, konstruera, tillverka, sälja och leverera maskiner och processer för världens massaindustri. Vi har även en Service verksamhet som täcker våra kunders eftermarknadsbehov.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.