Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-20

Quality-projektet: Gruppdynamik, rekrytering och marknadsföring inom innovationssystemet i Västra Götaland

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Quality-projektet drivs för att öka företagande i Västra Götaland och verkar för att skapa ett mer gynnsamt företagsklimat och arbetsmiljöer som attraherar såväl kvinnor som män. Finansiärer är Västra Götalandsregionen och Svenska Esf-rådets Växtkraft Mål 3.
Vi verkar som en fri aktör inom innovationssystemet i Västra Götaland och arrangerar aktiviteter tillsammans med de etablerade stödorganisationerna. Läs gärna mer på http://www.qualityprojektet.org

Gruppdynamik, rekrytering och marknadsföring är några exempel på områden som projektet arbetar med och det är också exempel på ämnen som nu är aktuella som förslag till examensarbeten/uppsatsämen. Se nedan! Vi har flera konkreta uppslag men kom gärna med egna idéer där vi kan bolla idéer och diskutera fram något som passar båda parter.
Målområdet är Västra Götaland vilket inte hindrar studenter från hela landet att söka, men det kan vara lämpligt med anknytning till västra Sverige.

Förslag på ämnen:
1) Att testa den så kallade 3R-metoden på innovationssystemet/ inkubatorerna i regionen.
Representation - Hur är kvinnor och män representerade i samtliga grupper som fattar beslut?
Resurser - Hur fördelas pengar, tid och utrymme mellan kvinnor och män? Hur lokaliseras satsningar och vilka prioriteringar görs?
Realia - Vilka värderingar, normer och kvalitetsmått är det som styr en verksamhet? Vem eller vilka utgör normen i verksamheten? Vems behov tillgodoses i verksamheten?

2) Att genomföra en undersökning av rekryteringsbehovet hos företagen i innovationssystemet i Västra Götaland. Vilka kompetenser har de identifierat behov av? Hur finner de dem och hur ses genusperspektivet? Har någon skillnad i verksamheten identifierats efter eventuell förändring i teamet? Hur sker coachning kring team/gruppoptimering?

3) Att se på marknadsföringens inverkan på vilka som söker till de olika entreprenörsutbildningarna vid högskolorna/universiteten i regionen samt hur rekryteringsprocessen går till. Hur når man önskade målgrupper med marknadsföring av utbildningarna? Hur kan man, omedvetet eller medvetet, exkludera grupper genom marknadsföring? Även en uppföljning av alumner är mycket intressant.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.