Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-15

Kundprojekt bilregister

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
OneAlyze gör analyser av marknadsrespons åt olika företag för att utröna inom vilka områden dessa företags mest intressanta kunder finns, samt hur dessa kunder ser ut m a p olika s k geodemografiska parametrar. Responsanalyserna utgår ifrån kundregister, telefonväxel-loggar och internetsurfning. Tanken med denna typ av responsanalys är att analyserna ska vara enkla, snabba och göras utan manuellt arbete till skillnad från OneAlyze:s konkurrenters ordinära marknadsanalyser, vilka görs batchvis i allmänhet enbart baserade på kundregister. Detta innebär att OneAlyze:s kunder kan få analyser till ett lägre pris och med dagsaktuell information om sin marknad. För att åstadkomma detta krävs ett system med helautomatiska processer och standardpresentationer av analyser. Krav finns både på snabba standardlösningar samt på mer avancerade kundanpassade lösningar.

I verksamheten ingår också ett telefonsäljarlag som för OneAlyze:s kunds räkning ringer till slutkunder för att erbjuda tjänster och produkter. En stor marknad är tjänster förknippade med bilar, t ex däcksbyte och rekonditionering. För att få fram kunder med rätt profil används Vägverkets bilregister. För att förenkla processen med att få fram kundämnen är det önskvärt att ha ett verktyg som säljarna kan använda när de ringer och där enklare analyser och sortering kan göras.

Syftet med detta examensarbete är att undersöka förutsättningarna och - med hänsyn till dessa - utveckla ett verkyg för hantering av data hämtat från Vägverkets bilregister. Verkyget ska dels kunna användas till analyser samt som ett CRM-system för telesäljare. Data skall kunna presenteras på olika sätt samt förädlas genom interaktion med telesäljarna.

Uppgiften består i att inom ett större projekt utveckla ett verkyg för hantering av data hämtat från Vägverkets bilregister. Verkyget skall kunna användas till att sortera data utifrån olika parametrar, göra analyser och beräkningar samt medge manuella ändringar av datat. Verktyget bör också kunna anpassas efter användningsområde och åtkomsträttigheter.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.