Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-07

Radonmätningar och analys

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Som fastighetsägare och förvaltare har Bostad AB Poseidon ansvaret för att tillhandahålla bostäder som inte innebär en hälsorisk för hyresgästerna. Radongas är en av dessa risker som kan finnas i vissa typer av hus och i hus som ligger på en viss typ av mark. Fastighetsbolaget har sedan tidigare kartlagt radonsituationen i sina bostadsområden men har nu beslutat att ytterligare fördjupa sin kunskap om sina områden. Inte minst mot bakgrund av att riktvärdet sänkts från 400 till 200 Bq/m3 i bostadshus.

Omfattning
Mätning av radongashalt i 500 lägenheter som har direkt kontakt med mark. Bearbetning och analys av resultatet.

Läs mer om tillvägagångsätt, placering m.m. på http://www.miljobron.se  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.