Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-20

Bildanalys av strömavtagare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
KIKA (Kolslitskenekamera-detektor) testas idag i Sverige på svenska typer av strömavtagare. Med små variationer mellan olika typer har det varit möjligt att anpassa bildanalyskoden så att den kan hantera samtliga förekommande typer. När nu KIKA-projektet kopplas till det europeiska Europac-projektet ställs högre och mer omfattande krav på anpassning till nya typer av strömavtagare. KIKA-systemet måste på sikt kunna hantera alla i Europa förekommande strömavtagare.
För att effektivt implementera nya tillkommande typer föreslås att bildanalysen utgår från en 3-dimensionell CAD modell som jämförs med den fotograferade strömavtagaren. Bildanalyssystemet skall identifiera vilken typ av strömavtagare som passerat och välja rätt CAD-fil i det interna biblioteket och eftersom fotograferingen sker på varierande avstånd och med varierande fotovinkel måste modellen justeras in mot objektet vid varje enskilt tillfälle.
Arbetsuppgifter
Utarbeta ett bildanalysprogram som identifierar typen av strömavtagare genom jämförelse med 3-dimensionella CAD-modeller från det egna bibliotektet. Avvikelser från modellen skall identifieras då deformationen är större än 5 pixel och/eller materialutslagningen är större än 10 pixel.
Kompetens
Student på högskola med datavetenskaplig utbildning eller motsvarande, gärna med bildanalys som inriktning.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.