Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-30

Förvaltningsutveckling i Tynnered med avseende på miljöarbetet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Tynnereds stadsdelsförvaltning ligger långt fram när det gäller miljöengagemang bland Göteborgs stadsdelar. Stadsdelen håller på att införa ett miljöledningssystem enligt Göteborgs Stads miljöförvaltning och miljödiplomeringen. (http://www.miljo.goteborg.se)

Verksamheten omfattar förskola, grundskola, fritid och kultur, omsorg om äldre och funktionshindrade, individ- och familjeomsorg med mera, sammanlagt 72 olika enheter. Stadsdelsförvaltningen skall också verka för en god miljö i Tynnered. Tynnered stadsdelsförvaltning har ca 2 200 anställda och omslöt 2004 ca 1 080 Mkr.

SDN Tynnered har redan inlett ett miljöarbete och planerar att i dec 2005 erhålla ett miljödiplom. Därefter fortsätter arbetet enligt en 6årsplan, då målet är att samtliga 72 enheter skall infört miljödiplomeringssystemet.

Enligt det arbete som gjort hittills har ett antal frågeställningar uppstått där SDN Tynnered önskar hjälp från studenter. Avgränsningen kan fortfarande formas efter student och handledares behov. Tynnered erbjuder en utvecklande miljö där du får möjligheten att påverka hur miljöarbetet kan ske i våra kommuner och stadsdelar.

Följande områden är intressanta för SDN Tynnered att titta närmare på under 2005/2006:

1) Nyckeltal och uppföljning
Vilka nyckeltal ska stadsdelsnämnden använda sig av för en vettig uppföljning?
Och¿
Varje år får samtliga verksamheter fylla i en webbaserad enkät för att stadsdelsförvaltningen skall kunna följa upp vad som händer runt om i verksamheten. Hur kan denna kopplas till nyckeltalen?
Arbetsuppgiften är således att ta fram vilka nyckeltal som verksamheten bör följa upp med avseende på det nyantagna miljöarbetet samt förslag till underlag för att följa upp detta.

2) Miljöutredning
SDN Tynnered har genomfört en intern miljöutredning daterad 2004-09-28 (se info på Miljöbron). Vill någon åta sig att göra en komplett utredning? Kanske avgränsad på någon av förvaltningen delverksamheter?

Intresserad eller veta mer?
Kontakta Karin Degerfeldt, verksamhetsledare Miljöbron,Tel. 031-202 789,
Mobil. 0702-394144,E-post. [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.