Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-05

Miniatyriserade system för bioanalys

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utförs vid YKI, Ytkemiska Institutet i Stockholm.

Miniatyriserade system för proteinanalys är ett område som växer snabbt på grund av den ökande betydelsen av proteomics inom läkemedelsutveckling, diagnostic, affinitetsassayer samt inom fundamentala studier av växelverkan mellan proteiner och ligander. Behovet av miniatyrisering drivs av kraven på minimerade prov- och reagensvolymer. Att konstruera 'lab on a chip' ställer höga krav på exakt kontroll av proteiners ytkemi, ytmodifiering och mikrodesign. I projektet samverkar Acreo, med kompetens inom mikrofluidik, miniatyrisering och mikrodesign av elektroniska komponenter, med YKI Ytkemiska Institutet, som står för kompetens inom ytmodifiering och kontrollerad protein adsorption. Projektet finansieras av KK-stiftelsen. Syftet med projektet är att ta fram ett biochip för analys av protein i t.ex. blod med hjälp av en ELISA-metod som anpassats för biochipet.

Projektet kommer hos oss att delas upp i två exjobb som med fördel görs parallellt av två studenter i samarbete, men som ändå kan delas upp i två helt fristående projekt. Båda exjobben omfattar 20 veckor/20 poäng. Ersättning utgår efter avslutat exjobb.

Torkning och upplösning av proteiner på ytor.
Exjobbet kommer att handla om hur man kan torka in bioaktiva proteiner som antikroppar på ytor med olika egenskaper, för att sedan lösa upp proteinet med bibehållen aktivitet. Frågeställningar som är aktuella berör ytornas egenskaper, betingelser för torkning, tillsatser under torkningen för att förbättra proteinstabiliteten, samt karaktärisering av upplösningsprocessen. Exjobbet inleds med en litteraturstudie som täcker även det 'stora' projektet men fokuserar på torkning av proteiner. I den experimentella delen undersöks de frågeställningar som nämnts.

Förkunskapskrav:
Program: Kemiteknik, Teknisk Biologi, Bioteknik
Kurser: ytkemi, biokemi/bioteknik
Start: snarast
Kontaktperson: Anna Fureby, tel 08 5010 6046, [email protected]


Mönstring av ytor, proteinarrayer.
Detta exjobb går ut på att immobilisera antikroppar i en i övrigt proteinavvisande ytmatris. Mönstringen av dessa ytor kommer att ske genom en kombination av flera tekniker: Litografi (Acreo), våtkemi/polymeradsorption för inbindning av PEG och slutligen dispensering av antikroppar (microprinting). Arbetet kommer därför innefatta kopplingskemi och adsorptionstekniker, samt inmärkning, immobilisering och detektion av antikroppar och proteiner. Exjobbet inleds med en litteraturstudie som täcker även det 'stora' projektet men fokuserar på protein immobilisering och proteinavvisande ytor.

Förkunskapskrav
Program: Kemiteknik, Bioteknik, Teknisk Biologi
Kurser: ytkemi, biokemi/bioteknik
Start: snarast
Kontaktperson: Tobias Halthur, tel 08 5010 6048, [email protected]

YKI, Ytkemiska Institutet AB är ett världsledande industriforskningsinstitut inom tillämpad yt- och kolloidkemi. vi arbetar med industriell problemlösning för att skapa nya produkter och processer. Våra kunder återfinns inom en rad branscher - papper och massa, tryckfärg och tryckning, adhesiver, läkemedel, biotech, livsmedel, industrikemikalier, konsumentprodukter, verkstad, färg, betong, och keramer. Våra 68 medlemsföretag finns bland de internationellt ledande företagen i dessa branscher. 50% av våra industripartners är baserade utanför Sverige. YKI har för närvarande 15 doktorander och årligen ca 10 exjobbare.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.