Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-27

Utveckling av metod för Spin Coating av Blu-Ray skivor; numerisk del

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid framställning av optiska skivminnen beläggs skivorna med ett lim eller lackskikt. Beläggningen görs under rotation av skivorna och processen kallas ¿spin coating¿.
Nya skivminnen med ökad lagringskapacitet kräver skärpta toleranser på skiktens tjocklek. Speciellt kommer detta gälla det eventuellt kommande Blu-Ray formatet. Blu-Ray kräver ett lackskikt med tjockleken 100 my +/1 mikrometer. Skikttjocklek av denna kvalitet är svåra att framställa med spin coating teknik.

Examensarbetet ska inriktas på att söka framställa skikt med spin coating teknik som klarar de krav som Blu-Ray systemet ställer.

Arbetet ska ha en experimentell inriktning och resultera i experimentellt verifierade slutsatser. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med en numerisk studie av problemet.

Processen kan delas upp i följande steg:
1). Dispensering lack (Initiering av startvillkor).
2). Spridning av lack. Lack sprids över skivan av centrifugalkrafter.
3). Utjämning. Lacket i skiktet jämnas till och tunnas ut under skivans rotation.

Alla tre faserna ovan påverkar skiktets slutliga tjocklek och jämnhet.

Arbetet kommer att bestå av:
1). Litteraturstudie
2). Utveckling och implementation av numerisk modell av dispersering och ¿utspinning¿
3). Validering av modellen med hjälp av experimentella data
4). Utveckling av optimeringsverkyg för design av en väl fungerande process

Arbetet utförs i Alpha Swedens lokaler. Alpha Sweden ställer upp med dator och programvara. Vi tror att MATLAB är en lämplig utvecklingsmiljö för projeketet.

Vi söker främst Tekniska fysiker, Maskinare eller Farkosttekniker med strömningsmekanisk inriktning och intresse för numerik.

Alpha Sweden AB utvecklar, tillverkar och marknadsför maskiner och system för tillverkning av DVD- och CD-skivor. Företaget är beläget i Sundbyberg, Stockholm och personalen uppgår till ca. 120 personer.
Kunderna återfinns främst i Europa, Asien och Nordamerika.

Alpha Sweden ingår i Grimaldi Industrikoncernen med ca 1700 anställda world-wide och en omsättning på 300 MEUR. I koncernen igår bl.a. Cycleurope (en av Europas ledande cykeltillverkare), Karlsson Spools (tillverkare av hydraulkolvar), Grimaldis Mekaniska Verkstad (underleverantör till bilindustrin) och ett antal delägda företag.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.