Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-02

Enkät till huvudmän inom Göteborgs Stad

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Överförmyndarförvaltningen i Göteborg planerar att genomföra en enkät bland de personer som har god man eller förvaltare, dvs de personer som kallas huvudmän. Vi känner inte till att någon sådan undersökning har genomförts tidigare i landet. Därför behöver arbetet omfatta
- upprättande av frågeformulär
- genomförande av enkätundersökningen (troligtvis nödvändigt att genomföra intervjuer vid personliga besök )
- sammanställning och analys

Syftet är att undersöka hur god man- och förvaltarfunktionerna uppfattas av de personer som har sådana ställföreträdare.

Lämplig bakgrund kan vara utbildning på t ex Förvaltningshögskolan.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.