Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-27

Utbildning - analys och flerårig plan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Naturskyddsföreningen i Dalarna är en länsorganisation under Svenska Naturskyddsföreningen. I länet finns också 14 lokala kretsar på kommunal nivå. I Dalarna arbetar vi med främst att skydda skog och verka för ett hållbart brukande av den, för livskraftiga rovdjursstammar, för att bevara och miljöanpassa jordbruket samt att minska kemikalieanvändningen och effekterna av dem i länet.

Naturskyddsföreningen i Dalarna byter folk som alla andra föreningar. Därmed försvinner ibland viktig kunskap. Ditt exjobb skulle då vara att undersöka kunskaps- och utbildningsbehovet i vårt länsförbund samt bland våra 14 kretsar i länet, och sedan föreslå hur vi regelbundet ska anordna utbildningar som gör att för föreningen viktig kunskap inte försvinner.

Du bör ha kunskaper i organisationsutveckling, föreningsverksamhet och naturvetenskap.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.