Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-14

Lägenhet i Virtual Reality

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Förslag till examensarbete/uppdrag vid Hjälpmedelsinstitutet
Hjälpmedelsinstitutets SmartLab i en VR-version på nätet
Vi söker nu 1-2 civilingenjörsstudenter, systemvetare eller liknande till detta examensarbete/uppdrag.
För information om Hjälpmedelsinstitutet, vg se www.hi.se

Bakgrund
SmartLab drivs av Hjälpmedelsinstitutet (HI) och är en demonstrationslägenhet och mötesplats för utveckling av ett tryggare boende för människor med funktionshinder och äldre personer. I en hemlik miljö demonstreras hur ny teknik kan bidra till ett rikare liv och minska de egna begränsningarna. SmartLab finns i samma byggnad som Hjälpmedelsinstitutet i Johannelund, Vällingby i nordvästra Stockholm. www.hi.se/smartlab

Problemställning
HI vill nu ha denna demonstrationslägenhet i en Virtual Reality-version över internet, för att fler skall kunna besöka lägenheten. Med VR-tekniker kan detta bli möjligt. Viktiga frågor i denna utveckling är:
· Att designa/programmera/implementera och ta fram en välfungerande VR-version på SmartLab som kan ses och användas över Internet.

Allmänna frågeställningar:
· Vilka delar och interaktiva funktioner är viktigast att göra tillgängligt över Internet?
· Hur kan VR-tekniken utnyttjas till detta på bästa sätt?
· Vad kan VR-tekniken ge för mervärden, som lägenheten i sig inte kan ge?
· Vad tycker ett urval av användare om den lösning som tas fram?
· Vilka framtida möjligheter och begränsningar har VR-tekniken i detta fall.

Genomförande
Examensarbetet startar med ett besök på SmartLab i Stockholm Programmeringsarbetet kommer att utföras på överenskommen plats.

Redovisning
Rapport, VR-modell med slutredovisningar kommer att ske vid HI  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.