Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-27

Värdet av pengar i teoretiska makroekonomiska modeller

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete är rent teoretiskt och lämpar sig således för examensarbetare som är teoretiskt intresserad och har en någorlunda gedigen matematisk bakgrund. Examensarbetet är inte tillämpningsinriktat. Frågeställningen är följande: I många (rent teoretiska) makroekonomiska modeller har man svårt att förklara att ¿pengar¿, i en abstrakt mening, faktiskt har något värde för individerna i ekonomin. När man löser de teoretiska modellerna kan man ibland hitta många lösningar, där ibland pengar har något värde, ibland inte. Examensarbetet går ut på att mer systematiskt studera egenskaper hos lösningar (jämvikter) i enkla teoretiska modeller. Syftet är att karaktärisera dessa lösningar med avseende på ett antal egenskaper. Analysmetoden kan dels vara numerisk med simulering, dels teoretisk med avancerad statistisk metodik ¿ beroende på intresse och förmåga hos examensarbetaren.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.